Erik Sundin

Erik är kommunikatör och projektledare på Reumatikerförbundet sedan 2007.