Styrelsen verksamhetsåret 2019

Vid årsmötet den 16 februari 2019 gjordes några omval till styrelsen för Reumatikerföreningen i Kramfors. Efter årsmötet hade den nya styrelsen ett konstituerande möte och de olika förtroendeuppdragen fördelades

Ordförande: Lars Berglund

Sekreterare: Karin Westin Nilsson

Kassör: AnnChatrine Sjölander

Ledamot: Gunvor Rönnberg

Ledamot: Margareta Högberg

Ersättare: Britta Åberg

Ersättare: Carl-Erik Nilsson